GGW FACE CREAM W/ Jojoba oil, almond oil, rose essential oil moisturizing cream day/night cream $70.20 | Buy online with delivery
Send a report
Go_Green_World
October 05, 2022 at 11:50 AM
Go_Green_World
October 05, 2022 at 11:50 AM

GGW FACE CREAM W/ Jojoba oil, almond oil, rose essential oil moisturizing cream day/night cream

0 Reviews
$70.20
Add to cart
Buy now
Handmade product
GO♻️🇦🇲GO♻️🇦🇲GO♻️🇦🇲GO♻️🇦🇲GO♻️🇦🇲GO♻️🇦🇲GO♻️🇦🇲GO♻️🇦🇲 NEW at Go Green Armenia! A creamy face cream made exclusively with almond and jojoba oils with rose essential oil! Get a smooth and silky finish to your skin with our facial cream and trap in moisture for this dry winter season. After using one of our beneficial soaps, pat your skin dry and apply our creamy facial cream! Get the benefits of almond oil and jojoba oils and deep moisturize your face especially around your eyes, forehead, and lips! GGA Deep Moisturizing Face Cream 50g Gift Cards now available at our Stores! Now on https://buyarmenian.com/store/gogreenarmenia/ & https://www.ballwool.com/shop/GoGreenWorld! We invite you to visit our stores, located on Tumanyan 26a(open everyday 8:30-21:30), Baghramyan 79 open everyday 9:00-21:00), or call us at +37491 054 279(Whatsapp/Viber/Telegram) for delivery. Also, don't forget to bring back our glass/plastic bottles and jars! Let's make Armenia a trash free zone! DISCLAIMER: The content of the above is the opinion Go Green Armenia and should not be considered medical advice. If you have any questions, it is recommended you seek the medical advice of a medical professional or a doctor in the field. ԳՕ♻️🇦🇲ԳՕ♻️🇦🇲ԳՕ♻️🇦🇲ԳՕ♻️🇦🇲ԳՕ♻️🇦🇲ԳՕ♻️🇦🇲ԳՕ♻️🇦🇲ԳՕ♻️🇦🇲 ԳԳԱ-ն դեռ շարունակում է իր նորույթները։ Եվ ահա մեր ԱՄԵՆԱՆՈՐ կրեմային երեսի քսուքը՝ պատրաստված միայն ու միայն նուշի յուղով, ջոջոբայի յուղով և վարդի եթերայուղով։ Ստացեք փափուկ և մետաքսե մաշկ մեր դեմքի քսուքով և պահեք մաշկի խոնավությունը այս չոր ձմեռային եղանակին։ Մեր օգտակար օճառները օգտագործելուց հետո չորացրեք մաշկը սրբիչով, ապա քսեք մեր կրեմային քսուքը։ Վերցրեք նուշի և ջոջոբայի յուղերի բոլոր օգտակար հատկությունները և խորը խոնավեցրեք մաշկը, հատկապես աչքերի, ճակատի և շուրթերի շրջանում։ ԳԳԱ-ի Խորը խոնավեցնող երեսի քսուք 50գ ԳԳԱ-ի Նվեր Քարտերն այժմ հասանելի են մեր խանութսրահներում։ Այժմ նաև https://buyarmenian.com/store/gogreenarmenia/ եւhttps://www.ballwool.com/shop/GoGreenWorldհամաշխարհային օնայն խանութների ցանցում։ Հրավիրում ենք Ձեզ ԳԳԱ։ Համեց
More products from this shop
Sesame Seed Flour 150g, Sunflower Seed Flour 150g GMO Free, Vegan, High Protein, 100% Organic $27.00
Sesame Seed Flour 150g, Sunflower Seed Flour 150g GMO Free, Vegan, High Protein, 100% Organic
$27.00
Bear’s Breech Pickle Acanthus 500g $51.00
Bear’s Breech Pickle Acanthus 500g
$51.00
Armenia Volcanic Rock Exfoliating Pumice with a sturdy Armenian walnut wood handle $41.00
Armenia Volcanic Rock Exfoliating Pumice with a sturdy Armenian walnut wood handle
$41.00
GGW Back To Basics Lugol's Iodine 7% Solution, All Natural Cure All, Original Formula, Magical Solution Does Wonders For Your Overall Health $40.00
GGW Back To Basics Lugol's Iodine 7% Solution, All Natural Cure All, Original Formula, Magical Solution Does Wonders For Your Overall Health
$40.00
Soft Brown Sugar, 100% Organic, GMO Free, Vegan, Raw,  Pure Jaggery Soft Powder, Canesugar, Internal & External use $32.00
Soft Brown Sugar, 100% Organic, GMO Free, Vegan, Raw, Pure Jaggery Soft Powder, Canesugar, Internal & External use
$32.00
GGW Brownie Mix Made in Armenia No Bake Vegan Vegetarian LowCal 4 eggs Bake Mix $57.00
GGW Brownie Mix Made in Armenia No Bake Vegan Vegetarian LowCal 4 eggs Bake Mix
$57.00
Heirloom Scarlet Runner Jumbo Beans GMO free Legumes $24.00
Heirloom Scarlet Runner Jumbo Beans GMO free Legumes
$24.00
GGW Armenian Chamomile Flowers, Perfect For Tea, Relaxing, Soothing, Nothing Added, No Taste Enhancers, Best Tea To Enjoy After Work $18.00
GGW Armenian Chamomile Flowers, Perfect For Tea, Relaxing, Soothing, Nothing Added, No Taste Enhancers, Best Tea To Enjoy After Work
$18.00
GGW Peppermint Extract Therapy, All Natural, GMO Free, Gluten Free, Chemical Free, Vegan-Friendly Product To Make Your Sweets Unique $43.00
GGW Peppermint Extract Therapy, All Natural, GMO Free, Gluten Free, Chemical Free, Vegan-Friendly Product To Make Your Sweets Unique
$43.00
GGW All Natural Hibiscus Tea, GMO Free, Fragrance Free, No Sugar, No Sweeteners, No Preservatives, No Artificial Coloring $18.00
GGW All Natural Hibiscus Tea, GMO Free, Fragrance Free, No Sugar, No Sweeteners, No Preservatives, No Artificial Coloring
$18.00
GGW Red Raspberry Tea Therapy, All Natural, GMO Free, 100% Quality, No Preservatives, Vegan Friendly, It's Delicious & Full Of Benefits $18.00
GGW Red Raspberry Tea Therapy, All Natural, GMO Free, 100% Quality, No Preservatives, Vegan Friendly, It's Delicious & Full Of Benefits
$18.00
Black Cumin Oil, First Cold Pressed, No Additives, 100% Organic, Virgin, Natural Cure-all, Internal & External Use $40.50
Black Cumin Oil, First Cold Pressed, No Additives, 100% Organic, Virgin, Natural Cure-all, Internal & External Use
$40.50
GGW Armenian Melissa (Lemon Balm) Herb Leaves & Flowers, All Natural, GMO Free, No Additives, No Fragrance, No coloring, No Taste Inhencers $17.55
GGW Armenian Melissa (Lemon Balm) Herb Leaves & Flowers, All Natural, GMO Free, No Additives, No Fragrance, No coloring, No Taste Inhencers
$17.55
Armenian Black Walnut Leaf Tea, All Natural, GMO Free, No Fragrance, No Taste Enhancers, No Coloring, No Chemicals $18.00
Armenian Black Walnut Leaf Tea, All Natural, GMO Free, No Fragrance, No Taste Enhancers, No Coloring, No Chemicals
$18.00
Argan Oil, 100% Organic, GMO Free, Vegan-Friendly, No Additives, Non-Synthetic, Internal & External Use $22.95
Argan Oil, 100% Organic, GMO Free, Vegan-Friendly, No Additives, Non-Synthetic, Internal & External Use
$22.95
EcoBags Made by Artsakh Women For Artsakh $37.80
EcoBags Made by Artsakh Women For Artsakh
$37.80
Chamomile Soap, All Natural, Plant Based Saponin, No SLS, No Silicon, Soothing, Moisturizing, Whitening, Nourishing, Softening, No Coloring $25.65
Chamomile Soap, All Natural, Plant Based Saponin, No SLS, No Silicon, Soothing, Moisturizing, Whitening, Nourishing, Softening, No Coloring
$25.65
Rosemary Infused Oil, 100% Organic, Vegan, Chemical Free, Internal & External Use $40.16
Rosemary Infused Oil, 100% Organic, Vegan, Chemical Free, Internal & External Use
$40.16
Armenian Spelt Wholesome Whole Grain from Abaran Region $75.60
Armenian Spelt Wholesome Whole Grain from Abaran Region
$75.60
Armenian Apricot Kernel Flour 150g, All Natural, Gluten Free, GMO Free, Vegan-Friendly, Eco-Friendly, No Additives, No Chemicals $27.00
Armenian Apricot Kernel Flour 150g, All Natural, Gluten Free, GMO Free, Vegan-Friendly, Eco-Friendly, No Additives, No Chemicals
$27.00
GGW Lip saver Chapsticks.  it's the best way to hydrate your lips! Coconut oil, almond oil, beeswax all to protect and nourish. $18.90
GGW Lip saver Chapsticks. it's the best way to hydrate your lips! Coconut oil, almond oil, beeswax all to protect and nourish.
$18.90
GGW Aleppo Olive Oil Handmade Soap for body, face, laundry $40.50
GGW Aleppo Olive Oil Handmade Soap for body, face, laundry
$40.50
GGW Chemical Peel Off Mask for Face & Body Get baby smooth skin at home $12.49
GGW Chemical Peel Off Mask for Face & Body Get baby smooth skin at home
$12.49
Canvas Ecobags with GGA logo with your customized logo or photo $36.45
Canvas Ecobags with GGA logo with your customized logo or photo
$36.45
Amazing Coffee Exfoliating Scrub for body & face $12.15
Amazing Coffee Exfoliating Scrub for body & face
$12.15
Acne Wipe Out Mask, 100% Organic, GMO Free, Gluten Free $22.95
Acne Wipe Out Mask, 100% Organic, GMO Free, Gluten Free
$22.95
Armenian Fruit Preserves: Strawberry, Baby Walnut, Baby Eggplant, Baby Pine Cone, Cornelian, Lemon, Rose Petals, Blackberry, Pumpkin, Quince $35.00
Armenian Fruit Preserves: Strawberry, Baby Walnut, Baby Eggplant, Baby Pine Cone, Cornelian, Lemon, Rose Petals, Blackberry, Pumpkin, Quince
$35.00
GGW Armenian All Natural Raw Honey, Beeswax, Bee Pollen, Propolis, Royal Jelly,HoneyNo Sugar, 100% Raw, Heavenly Taste, One Of A Kind $16.20
GGW Armenian All Natural Raw Honey, Beeswax, Bee Pollen, Propolis, Royal Jelly,HoneyNo Sugar, 100% Raw, Heavenly Taste, One Of A Kind
$16.20
GGW Pomegranate Peel Sugar Scrub, All Natural, Perfect Exfoliator For Dry Skin, Without Chemicals, Vegan-Friendly, No Animal Testing $10.80
GGW Pomegranate Peel Sugar Scrub, All Natural, Perfect Exfoliator For Dry Skin, Without Chemicals, Vegan-Friendly, No Animal Testing
$10.80
GGW Almond Extract Therapy, All Natural, Non GMO, No Chemical Additives, Gluten-Free $36.45
GGW Almond Extract Therapy, All Natural, Non GMO, No Chemical Additives, Gluten-Free
$36.45
Similar items
GGW Beeswax Candles, All Natural, No Paraffin, Pleasant Scent from pure essential oils $43.20
GGW Beeswax Candles, All Natural, No Paraffin, Pleasant Scent from pure essential oils
$43.20
GGW Lip saver Chapsticks.  it's the best way to hydrate your lips! Coconut oil, almond oil, beeswax all to protect and nourish. $18.90
GGW Lip saver Chapsticks. it's the best way to hydrate your lips! Coconut oil, almond oil, beeswax all to protect and nourish.
$18.90
Bath Bomb Ice Cream Cup $15.00
Bath Bomb Ice Cream Cup
$15.00
GGW Aleppo Olive Oil Handmade Soap for body, face, laundry $40.50
GGW Aleppo Olive Oil Handmade Soap for body, face, laundry
$40.50
Round macramé pendant, dreamcatcher cream, beads €39.00
Round macramé pendant, dreamcatcher cream, beads
€39.00
Artisan chocolate sweets "Strawberry and Cream" $15.00
Artisan chocolate sweets "Strawberry and Cream"
$15.00
Ice Cream Cone and Rainbows Bath Bomb Set $15.00
Ice Cream Cone and Rainbows Bath Bomb Set
$15.00
Ice Cream Cone Bath Bombs (Set of 4) $20.00
Ice Cream Cone Bath Bombs (Set of 4)
$20.00
cream miniature silicone mold. For fimo, resin, airclay $17.00
cream miniature silicone mold. For fimo, resin, airclay
$17.00
cream miniature silicone mold. For fimo, resin, airclay $17.00
cream miniature silicone mold. For fimo, resin, airclay
$17.00
Fantasy crochet doggy, glass eyelets, plastic cream, melee €17.50
Fantasy crochet doggy, glass eyelets, plastic cream, melee
€17.50
Crochet fantasy doggy of cotton, plastic eyelets and cream, mixed €17.50
Crochet fantasy doggy of cotton, plastic eyelets and cream, mixed
€17.50
Fantasy crochet doggy, glass eyelets, plastic cream, made €15.00
Fantasy crochet doggy, glass eyelets, plastic cream, made
€15.00
Oil painting on canvas Night Train $140.00
Oil painting on canvas Night Train
$140.00
Macramé wall hanger 53x20 cm, decorative, black and cream color, rope €20.95
Macramé wall hanger 53x20 cm, decorative, black and cream color, rope
€20.95
Rose original painting | Floral art | Oil painting | Valentine's Day Gift $160.00
Rose original painting | Floral art | Oil painting | Valentine's Day Gift
$160.00
Yellow roses oil painting $55.00
Yellow roses oil painting
$55.00
GGW First Cold Pressed Hempseed Oil, All Natural 250mL $56.70
GGW First Cold Pressed Hempseed Oil, All Natural 250mL
$56.70
GGW Black Plum Kernel Oil, First Cold Pressed in Armenia $34.90
GGW Black Plum Kernel Oil, First Cold Pressed in Armenia
$34.90
Tea Blend "Sansa's Lemon Cakes" (Rooibos, Lemongrass, Cream) $3.00
Tea Blend "Sansa's Lemon Cakes" (Rooibos, Lemongrass, Cream)
$3.00
Homemade Organic Pistachio Butter | Roasted-Unsalted Pistachio Cream Spread | Pistachio Paste For Baking TRY 1,100.00
Homemade Organic Pistachio Butter | Roasted-Unsalted Pistachio Cream Spread | Pistachio Paste For Baking
TRY 1,100.00
Ice cream Adult Coloring, Sexy Nude painting by number Girl Framed On Canvas❰ Bestseller ❱ $39.99
Ice cream Adult Coloring, Sexy Nude painting by number Girl Framed On Canvas❰ Bestseller ❱
$39.99
Spray or roll-on perfume oil "Misa Misa" (Almond, Dark Olibanum, Honeysuckle) $6.00
Spray or roll-on perfume oil "Misa Misa" (Almond, Dark Olibanum, Honeysuckle)
$6.00
Oil Painting "HALF DAY HALF NIGHT" Painiting on Canvas Modern Impasto Painting Original Art by "Walperion Paintings" $240.00
Oil Painting "HALF DAY HALF NIGHT" Painiting on Canvas Modern Impasto Painting Original Art by "Walperion Paintings"
$240.00
Ice Cream Truck, Gnome Clipart. Hand Drawn Graphics, Instant Download. Digital Download. OliArtStudioShop $5.60
Ice Cream Truck, Gnome Clipart. Hand Drawn Graphics, Instant Download. Digital Download. OliArtStudioShop
$5.60
Ice Creams Gnomes Clip Art. Cute Characters, Hand Drawn graphics. Digital Download. OliArtStudioShop $8.40
Ice Creams Gnomes Clip Art. Cute Characters, Hand Drawn graphics. Digital Download. OliArtStudioShop
$8.40
Ice Cream Truck, Gnome Clipart. Hand Drawn Graphics, Instant Download. Digital Download. OliArtStudioShop $5.60
Ice Cream Truck, Gnome Clipart. Hand Drawn Graphics, Instant Download. Digital Download. OliArtStudioShop
$5.60
Ice Creams Gnomes Clip Art. Cute Characters, Hand Drawn graphics. Digital Download. OliArtStudioShop $8.40
Ice Creams Gnomes Clip Art. Cute Characters, Hand Drawn graphics. Digital Download. OliArtStudioShop
$8.40
Ice Cream Gnome Clip Art. Cute Characters, Hand Drawn graphics. Digital Download. OliArtStudioShop $3.60
Ice Cream Gnome Clip Art. Cute Characters, Hand Drawn graphics. Digital Download. OliArtStudioShop
$3.60
Ice Cream Gnome Clip Art. Cute Characters, Hand Drawn graphics. Digital Download. OliArtStudioShop $3.60
Ice Cream Gnome Clip Art. Cute Characters, Hand Drawn graphics. Digital Download. OliArtStudioShop
$3.60